خبری به عنوان توقف پرداخت ارز مسافرتی به گردشگران منتشر شده است. حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت جهانگردی ایران اما این خبر را تکذیب می‌کند.

رفیعی خبر دریافت ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی را شایعه می‌خواند و می‌گوید: هیچ ابلاغیه ای از بانک مرکزی درباره عدم پرداخت ارز مسافرتی به گردشگران داده نشده است.

رفیعی البته دخالت نداشتن آژانس‌های دولتی در پرداخت ارز را هم یادآور می‌شود و می‌گوید: این خبر نادرست است اما بانک مرکزی اگر بخواهد ارز مسافرتی را قطع کند هم هیچ وقت به ما ابلاغیه ای نمی زند مگر آژانسهای مسافرتی پیش از این در پرداخت ارز دخالتی داشته اند که حالا بانک مرکزی بخواهد به آنها درباره عدم پرداخت آن نامه بزند؟

در نهایت رفیعی با اعلام اینکه او هم این شایعه ها را شنیده است به صورت قطعی اعلام می‌کند که هم اکنون مسافرانی که به خارج از کشور می روند ارز مسافرتی خود را دریافت می کنند و مشکلی در این زمینه ندارند.