دی پرسه گزارش داد، «افرایم زیراف» مدیر مرکز اسرائیلی سیمون ویزنتال در سخنانی با اشاره به سفر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران به دو کشور سوئیس و اتریش گفت: اسرائیل به سفر روحانی بی تفاوت نیست. 

وی در ادامه افزود: اسرائیل نگران سفر اروپایی رئیس جمهوری ایران است و به دقت روند این سفر را پیگیری می کند. 

زیراف با اتخاذ موضعی مداخله جویانه خطاب به مقامات دو کشور اروپایی مدعی شد: شما هیتلر را دعوت کرده اید، وقتی می دانید که او مرتکب چه اقداماتی شده است. حکومت ایران یک حکومت تروریستی است که همواره به دنبال نابودی اسرائیل است.

گفتنی است رئیس جمهوری ایران از امروز سفر اروپایی خود را آغاز می کند. وی نخست در اقامتی دو روزه در سوئیس با مقامات این کشور دیدار و گفتگو می کند و پس از آن راهی وین پایتخت اتریش می شود.