خبرگزاری آلمان گزارش داد، «هورست زیهوفر» وزیر کشور آلمان که شب گذشته استعفای خود را از سمت وزارت و ریاست حزب سوسیال مسیحی به صدر اعظم ارائه داده بود به طور موقت آن را پس گرفت.

براساس خبر اختصاصی خبرگزاری آلمان وی قرار است ساعت ۱۷ (به وقت محلی) با حضور در یک نشست درون حزبی، موضوع را مورد بررسی قرار دهد و سپس درخصوص استعفا یا ادامه کار تصمیم خود را اعلام کند. 

گفتنی است در شرایطی که مرکل به دنبال یک راهکار اروپایی برای حل بحران مهاجرت است، زیهوفر تهدید کرده که برخی گروههای پناهجویان را از مرز آلمان بازمی گرداند.

مرکل در عین حال روز گذشته اعلام کرد که با هرگونه یکجانبه گرایی در خصوص برخورد با مسئله مهاجرت از سوی کشورهای اروپایی مخالف است.