برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار داوطلب و یک قطعه عکس ۴×۳ الزامی است.

داوطلبانی که در دو گروه امتحانی ثبت نام کرده‌اند برای هر رشته کارت مجزایی دریافت می‌کنند که باید بر اساس زمان و مکان اعلام شده بر روی کارت اقدام کرده و در جلسه امتحان مربوطه همراه داشته باشند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش پزشکی، چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس باشد یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله واضح نبودن عکس و ... باشد ضروری است با همراه داشتن یک قطعه ۴×۳ و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس‌دار به نماینده مرکز سنجش آموزش پزشکی مستقر در حوزه امتحانی مراجعه کرده و موضوع را پیگیری و برطرف کنند.

آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه برگزار می‌شود.