حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:‌

«در چارچوب منافع ملی، با روسیه پوتین می‌توان کار کرد. تجربه موفق اقدام مشترک در سوریه را نباید فراموش کرد. باید با مسکو صریح و شفاف مذاکره کرد و برنامه مشترک در حوزه منافع طرفین تعریف کرد. همکاری متقابل که تعارضی با استقلال کشور ندارد.»