خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد، احمد اویحیی، نخست‌وزیر الجزایر، اعلام کرد اجازه نخواهد مراکزی در کشورش، برای پذیرش مهاجران غیرقانونی ایجاد شود. اویحیی در این باره گفت: وزیر امور خارجه الجزایر دو روز پیش مواضع کشور را در خصوص مهاجران غیر قانونی اعلام کرده است و الجزایر اجازه نخواهد داد برای پذیرش این افراد،‌ مراکزی ایجاد شود.

چند روز پیش، وزیر امور خارجه الجزایر نیز اعلام کرده بود کشورش تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد در این کشور مراکزی برای نگهداری مهاجران غیر قانونی ‌به نفع اروپا باز شوند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، چند روز پیش از طرح ایجاد مراکز پذیرش مهاجران غیرقانونی در شمال آفریقا، تحت نظارت سازمان ملل متحد خبر دادند.