ترکیب دو تیم کرواسی و دانمارک برای مصاف این دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام شد.

شواسیچ، ورسالیکو، استیرینیچ، ایوان پرشیچ، لاورن، ویدا، ایوان راکیتیچ، مارسلو بروزوویچ، آنته ربیچ، ماریو مانژوکیچ و لوکا مودریچ ۱۱ نفر اصلی کرواسی برای رویارویی با دانمارک هستند.

کسپر اشمایکل، کیائر، ناتسن، کریستین سن، دلینی، برتوایت، یورگنسن، دالگارد، یوری اولسن، کورنلیوس و کریستین اریکسن ترکیب دانمارک برای تقابل با شاگردان زلاتکو دالیچ هستند.