بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای، فهرستی از ادارات و سازمان‌هایی را که به منظور بهبود وضعیت بازار، ارز دولتی استفاده کرده‌اند، منتشر کرد.

اسامی افراد و شرکت‌هایی هم که به منظور وارد کردن کاغذ روزنامه از ارز دولتی به نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان استفاده کرده‌اند، به منظور شفاف سازی انتشار یافته است.

در متن اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «روابط عمومی بانک مرکزی، نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد که طی این مدت ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند منتشر می کند.

این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.»

با توجه به آن‌که در برخی عرصه‌ها مثل بازار موبایل، وارد کنندگان اقلامی را با ارز دولتی وارد و با ارز آزاد فروخته‌اند، در عرصه کاغذ روزنامه معلوم نیست آیا تخلفی صورت گرفته است یا نه؟