سرهنگ محمد اسماعیل مشایخ عصر یکشنبه افزود: ماموران ایستگاه بازرسی شهید میرزایی بندرعباس حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کانتینردار شک کرده و دستور توقف دادند.

وی بیان داشت: بررسی اولیه از اسناد و مدارک نشان می داد که خودرو حامل سنگ مصنوعی است اما با شگردهای خاص پلیسی و بررسی دقیق بار کامیون، مشخص شد که حامل پارچه ی قاچاق است.

فرمانده انتظامی بندرعباس اظهار داشت: ماموران با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از کانتینر یاد شده پارچه های بدون هرگونه مدرک گمرکی را کشف کردند.

مشایخ گفت: شگرد این قاچاقچیان به این گونه بوده که ابتدا بارنامه را به نام سنگ مصنوعی صادر می کردند اما پارچه و پوشاک قاچاق بارگیری و به مقصد یکی از کشورهای همسایه ارسال می کردند.

مشایخ گفت: در این زمینه یک متهم دستگیر و به دادسرای بندرعباس معرفی شد.