روزنامه تایمز امروز در گزارشی از تمرین برای احزاز آمادگی های لازم پس از مرگ ملکه انگلیس و اعلام ۱۰ روز عزای عمومی خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، اعضای کابینه انگلیس در نشستی اقدامات لازم در این خصوص را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این درحالیست که ادعا شده است، نشست مذکور به دلیل وخامت حال ملکه نبوده؛ بلکه وزرا مدعی اند این تمرین به موجب فرایند سالخوردگی وی است.