کمال دهقان فیروز آبادی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،گفت: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور رئیس مجلس آقای  لاریجانی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه همکاران مطالب مختلفی را بیان و اشاره کردند و تمام اهتمام خود را برای بررسی مسائل گذاشتند.

نماینده مردم تفت و میبد با اشاره به حضور رئیس مجلس در این جلسه گفت: آقای لاریجانی مسائل امنیت داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی و راه برون رفت از تحریم‌ها را مطرح و همکاران نیز نظرات خود را بیان کردند.

وی تاکید کرد: می‌توان گفت امروز جلسه  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور دکتر لاریجانی بسیار خوب بود.