منابع پلیس فرانسه یادآرو شدند که سه همدست این تبهکار که زمانی یکی از افراد تحت تعقیب در فرانسه بود، به وی در فرار از زندان کمک کردند. 

بالگردی که وی را فراری داد، در حومه شمال شرقی پایتخت فرانسه پیدا و تحقیقات پلیس برای پیدا کردن وی آغاز شده است. 

این برای دومین بار است که این فرد تبهکار موفق به فرار از زندان شده است. وی در سال ۲۰۱۳ نیز با استفاده از دینامیت به خارج از زندان راه یافت، اما شش هفته بعد بازداشت شد. 

یک دادگاه استیناف چندی پیش این فرد را به دلیل طراحی سرقتی مسلحانه در سال ۲۰۱۰ به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. سرقت مسلحانه آن زمان به نزاعی خونبار منتهی و در جریان آن یک نیروی پلیس کشته شد.

این سارق تبهکار که در حومه های پاریس بزرگ شده، به طور مشترک نگارش دو کتاب در مورد دوره جوانی توام با بزهکاری خود و تبدیل شدن به یک تبهکار را برعهده داشته است. 

وی گفته که در زندگی تبهکارانه اش از فیلم های آمریکایی همچون «صورت زخمی» و «مخمصه» الهام گرفته است.