متن یادداشت توئیتری حداد عادل به این شرح است :بااینکه #منتقد_دولت بوده‌ایم، امروز و برای حل مشکلات داخلی، در مقابل دشمن خارجی در کنار_دولت هستیم، به‌شرط آنکه، رئیس‌جمهور نیز به سخنانی که گفته است عمل کند.