مصطفی ترک همدانی در گفت وگو با ایسنا با اعلام این خبر افزود:  وکالتم در پرونده در دادسرا با تبصره ماده ۴۸ ایین دادرسی کیفری مواجه شده است.

وی گفت: اتهامات پیشین و کنونی موکل مشتمل بر فعالیت تبلیغی و اقدام علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب است.

ترک همدانی تصریح کرد: معتقدم که بخشی از اتهامات مشمول قانون جرم سیاسی بوده و در صلاحیت هیت منصفه است.