کارلوس کی‌روش به تهران برگشته و مشغول برنامه‌ریزی برای جام ملت‌های آسیاست.

تقریبا به نظر می رسد ماندن کارلوس کی روش تا پایان جام ملتهای آسیا قطعی است. او از روزی که برگشته در دل تمام این دعواها ، مشغول برنامه ریزی تمرینی و اردویی تیم ملی تا پایان جام ملتهای آسیا است. او می خواهد اگر هر طور که هست با یک جام از ایران برود. او دقیقا از قبل بازی با اسپانیا برنامه اش برای ماندن در ایران را علنی کرد. جایی که گفت بازی برابر اسپانیا برای ما یک تمرین است. ما هدف بزرگی در آسیا داریم.

کی روش درحالی که بعد از این دعواها ، خیلی ها درباره پیشنهاداتش حرف زده اند، قرار شده چند روزی سکوت کند. برنامه اش را تنظیم کرده و به تاج داده است. این بار تاج قول داده اولویت با تیم ملی باشد و عین برنامه های تیم ملی اجرایی شود. قولی که البته بعید است اجرایی شود. دوباره در ماه های شهریور تا بهمن که بازی های لیگ قهرمانان آسیا و لیگ جریان خواهد داشت ، اردوهای تیم ها با هم تلاقی پیدا می کند و باز دوباره دعواهای خونین ممکن است شکل بگیرد.

شاید بهتر باشد اگر این بار قرار است فوتبال ایران با کی روش ادامه دهد ، یک بار هم که شده شرایطی را در نظر بگیرند که او بتواند همه برنامه مورد نظرش را اجرا کند. شاید این بار مشخص شود او قهرمان بی جام است یا نسل طلایی و دوست داشتنی اش می تواند قهرمان باشد.