اقدام آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مورد انتشار فهرست شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند با استقبال مردم و حتی رئیس جمهور قرار گرفت. همین شد که حسن روحانی رئیس جمهور وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی را نیز موظف به انجام اقدامی مشابه کرد. 

بعد از حرف و حدیث هایی که مخالفت محمد شریعتمداری با این دستور در فضای مجازی به پا کرد، بانک مرکزی دست به کار شده و فهرست مربوطه را منتشر کرد.

 

این فهرست اما با حواشی دیگر همراه بود. در این فهرست خبری از واردکنندگان خودرو، برندها و مونتاژکارها نبود. 

 

افزون بر این فهرست منتشر شده مورد توجه مردم و کاربران فضای مجازی قرار گرفته و با انتقاداتی همراه شد. برای مثال اینکه چرا در وضعیت بحرانی اقتصاد میلیاردها تومان صرف واردات کالاهای غیر ضرور شد. بر اساس فهرست منتشر شده مبلغ ۳۶.۲۵۳.۹۱۹ یورو به ۲۸ شرکت و نفر اختصاص داده شده تا موز وارد کنند. با احتساب رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی یعنی یورو ۵۲۰۰ تومانی معادل  ۱۸۸ میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و هشتصد تومان به خرید و واردات موز تخصیص داده شده است. 

 

بدون شک موز از جمله مواد غذایی ضروری و جدانشدنی از سبدغذایی خانوارهای نیست و می توان در شرایط فعلی از واردات آن صرف نظر کرد. بماند که با این پول چقدر موز وارد کشور شده و این موزها به چه مبلغی به دست مردم رسیده است.