عباس سلیمی نمین با اشاره به طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور که از سوی تعدادی از اصلاح‌طلبان مطرح شده است، اظهار داشت: طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور از سوی برخی اصلاح‌طلبان که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اصلی‌ترین حامی روحانی بودند، فرصت‌طلبی سیاسی است.

وی افزود:‌ تلقی برخی گروه‌‌های اصلاح طلب که تنها به قدرت می‌اندیشند، این است که کارنامه دولت دوازدهم به سمتی سوق پیدا می‌کند که پیوند خوردن با آن می‌تواند شرایط این گروه‌ها برای موفقیت در انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را دشوار کند؛ لذا به دنبال این هستند با انتقاد از دولت دوازدهم، مسیر خود را از رئیس‌جمهور و دولتش جدا کنند.

سلیمی نمین با بیان اینکه برای این گروه از اصلاح‌طلبان منافع ملی معنایی ندارد و هدف نهایی آنها ماندن در قدرت است، تصریح کرد:‌ هر فردی که تعلق خاطر به ایران دارد،‌ وقتی می‌بیند کشور تحت فشار قدرت‌هایی است که به هیچ اصول انسانی، سیاسی و قواعد بین‌المللی پایبند نیستند، طبعا به این نتیجه می‌رسد که باید برای غلبه بر این قدرت‌های زورگو، اتحاد ملی را در داخل کشور مستحکم کند.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی با اشاره به لزوم ترمیم کابینه گفت: اگر ما با دشمنی‌های فوق العاده آمریکا نیز مواجه نبودیم، باید برای برطرف کردند ضعف‌های تیم اقتصادی دولت اقدامی جدی صورت می‌دادیم.

وی با بیان اینکه تغییراتی که در دولت دوم آقای روحانی صورت گرفت وضعیت اقتصادی را به سوی ضعیف‌تر شدن پیش برد، تصریح کرد: واگذاری سکانداری اقتصاد کشور به فردی که از گمرکات کشور آمده و کنار گذاشتن شخصیتی برجسته و کارشناس اقتصادی از وزارت اقتصاد و دارایی اقدام بسیار نادرستی بود. آقای طیب‌نیا چه از نظر شخصیتی و چه از نظر مدیریتی قابل مقایسه با آقای کرباسیان نیست و ترجیح دادن وی به آقای طیب‌نیا یک کج سلیقگی بارز بود.