رای الیوم گزارش داد، احمد اویحیی، نخست وزیر الجزائر تاکید کرد کشورش مخالف تاسیس کمپ‌ها برای مهاجران غیرقانونی است و آن را هرگز قبول نمی‌کند.

نماینده عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزائر در سی و یکمین نشست روسای جمهور کشورها و دولت‌های اتحادیه آفریقا تصریح کرد: اروپایی‌ها در صدد یافتن مکانی برای تاسیس مراکزی جهت استقبال و پذیرش مهاجران غیرقانونی هستند.

در همین راستا، عبدالقادر مساهل، وزیر خارجه الجزائر پیشتر تاکید کرده بود که کشورش هیچ منطقه‌ای را به مهاجران غیرقانونی اختصاص نخواهد داد.

مساهل همچنین خاطرنشان کرد: این که الجزائر منطقه‌ای را برای مهاجران آفریقایی افتتاح کند، بعید است و ما با مشکلات مشابه مواجه هستیم. ما هم روند مهاجرت را انجام می‌دهیم اما آن را طبق موافقت‌های کشورهای همسایه انجام می‌دهیم اما زمانی که این امر به مهاجرت غیرقانونی مرتبط باشد باید امور را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

رهبران اروپایی پیشتر، پس از مذاکرات طولانی در بروکسل، بر سر ایجاد کمپ‌هایی در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا با موافقت کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد موافقت کردند.

ابهامات قابل ملاحظه‌ای درخصوص جزئیات این پروژه وجود دارد که سوالات بسیاری در مورد مطابقت آن با احکام قوانین بین‌المللی و در خصوص کشورهایی که از این مراکز برای جمع‌آوری پناهندگان استقبال خواهند کرد، به وجود آورده است.