الجزیره گزارش داد، دولت بلژیک در بیانیه‌ای اعلام کرد که شکایت‌های ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که چهار مجوز فروش سلاح بدون بررسی کافی درباره مطابقت صادرات سلاح با قوانین بلژیک صادر شده بود.

در این بیانیه آمده است که در این مجوزها بحث استفاده از سلاح به ویژه استفاده از آن علیه طرف مقابل در جنگ در زمانی که عربستان در جنگ یمن شرکت می‌کند، مورد بررسی قرار نگرفته بود.

دولت بلژیک همچنین تاکید کرد که نهادهای حقوقی به ۲۰ مجوز صادرات سلاح اعتراض کردند اما بیشتر این معاملات اجرایی شده بود و تنها چهار مجوز که هنوز اجرایی نشده بودند، لغو شد.

عربستان یکی از خریداران اصلی سلاح بلژیک است.