سردار ابوالفضل شکارچی در گفتگویی از پهلوگیری یک کشتی آمریکایی حامل مواد شیمیایی در سواحل یکی از کشورهای منطقه خلیج فارس خبر داد و گفت: این کشتی به تازگی با اسکورت یک فروند ناوشکن آمریکایی وارد منطقه شده است.

سردار شکارچی تصریح کرد: بررسی سوابق کشتی آمریکایی Cape Ray نشان می دهد این کشتی در سواحل مناطقی همچون عراق و سوریه که آمریکائیها تاکنون به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی دست به اقدامات نظامی زده اند، حضور داشته اند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه شناور امریکایی حامل مواد شیمیایی با هدف انتقال این مواد به بخش هایی از عراق و سوریه وارد منطقه شده است، به عواقب احتمالی اقدام آمریکایی‌ها هشدار داد و افزود: آمریکایی ها پس از تحمل شکست های پی در پی در جبهه مقاومت، اکنون به روش های خطرناکی برای تداوم حضور در عراق و سوریه متوسل شده اند تا حضور نامشروع خود را در منطقه توجیه کنند.

این در حالی است که پیش از این آمریکایی‌ها و متحدان منطقه‌ای آنها با استفاده از چنین روش هایی در ادعاهایی که هرگز ثابت نشد، دولت اسد را به حملات شیمیایی در شهر دوما در غوطه شرقی این کشور متهم می کردند.

افشای این خبر نشان می دهد که پیش از این نیز حملات شیمیایی در مناطقی از عراق و سوریه با هدایت و طراحی آمریکایی‌ها صورت گرفته است.

سردار شکارچی تصریح کرد: اطلاعات دقیقی از مشخصات کشتی آمریکایی از جمله تعداد خدمه و مواد شیمیایی حامل آن در اختیار است که در آینده جزئیات و اهداف این شناور آمریکایی منتشر خواهد شد.