وریا غفوری هنوز قراردادش را با استقلال تمدید نکرده است. امروز خبرورزشی گزارشی در این زمینه منتشر کرد و نوشت ظاهرا مشکل از زمانی آغاز شد که پندار توفیقی مسئول نقل و انتقالات استقلال در مصاحبه ای گفت: «وریا دوست دارد قراردادش را تمدید کند و شرط و شروطی هم ندارد. خودش این را در مصاحبه ای گفته است.» ظاهرا این حرف ها باعث شده تا وریا خیلی شدیدتر از گذشته به دنبال گرفتن مطالبات فصل قبلش باشد. او شرط کرده تا طلب هایش را نگیرد تمدید نمی کند.