در بازی ایران و پرتغال رونالدو چندین و چند بار با بازیکنان ایران درگیر شد. در یکی از صحنه‌ها او و امید ابراهیمی در هم پیچیدند که نزدیک بود شماره ۷ پرتغال ضربه ای هم به او بزند. امید درباره آن لحظه تعریف می‌کند: «خب من روی زمین افتادم و پای رونالدو به پای من گیر کرد. دقیقا در همان لحظه می خواست استارت بزند و به همین خاطر زمین خورد. بعد شما فکر کردید ما داریم کشتی می گیریم. ولی چیزی نبود و بعد از آن هم با رونالدو دست دادیم و مشکل حل شد.»