منافقین برای همکاری در قتل عام مردم ایران ، در زمان ۸ سال جنگ تحمیلی مدال طلای صدام را به سینه خود آویختند.

مدال آوری منافقان در قتل عام ایرانیان