متیو پولیتانو، بازیکن تیم ساسولو به شکل قرضی راهی اینترمیلان شد.  او مطابق انتظار با سپری کردن آزمایش پزشکی اینتر، قراردادش را امضا کرد.

اینتر پنج میلیون یورو بابت انتقال قرضی او به ساسولو می‌پردازد و از حق خرید ۲۰ میلیون یورویی این بازیکن در تابستان آینده برخوردار است. ناپولی حاضر بود به صورت کامل پولیتانو را با ۲۵ میلیون یورو خریداری کند، اما بازیکن جوان اصرار داشت راهی اینتر شود.