حدادعادل در توییتر خود نوشت: با اینکه منتقد دولت بوده ایم، امروز برای حل مشکلات داخلی، در مقابل دشمن خارجی در کنار دولت هستیم، به شرط آنکه، رییس جمهور نیز به سخنانی که گفته است عمل کند.

واکنش حدادعادل به سخنان اخیر رئیس جمهور: برای حل مشکلات داخلی، در مقابل دشمن خارجی در کنار دولت هستیم