روزنامه آلمانی "تاگس شاو" گزارش داد، در جریان مناقشات درباره سیاست پناهندگان در اتحادیه اروپا، اتریش به مدت ۶ ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد.

"سباستین کورس"، صدر اعظم اتریش از برگزاری یک نشست آفریقا –اتحادیه اروپا سخن به میان می آورد که موضوع مهم مورد بحث در این نشست باید تاسیس اردوگاه های پذیرش پناهندگان در این کشورها باشد.

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از بلغارستان به اتریش محول شده است. نخست وزیر بلغارستان، رئیس شورای اتحادیه اروپا و صدر اعظم اتریش در نشست واگذاری نمادین ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از بلغارستان به اتریش حضور داشتند.

"سباستین کورس"، در آستانه عهده داری ریاست دوره ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که ما می خواهیم از دوران این مسئولیت خود استفاده کنیم تا سازنده پل در اتحادیه اروپا باشیم و تنش ها در این اتحادیه را کاهش دهیم و اطمینان حاصل کنیم که اتحادیه اروپا یک قدرت است.

کورس با تاکید بر اینکه عرصه بین المللی جوی دشوار است همچنین گفت: تنش ها با روسیه، وضعیت غیر قابل پیش بینی در ایالات متحده و همچنین چالش ها در اتحادیه اروپا از جمله مسئله برگزیت که در آن برای اولین بار یک کشور اروپایی داوطلبانه این اتحادیه را ترک می کند در پیش روی ما قرار دارد.

"دونالد تاسک"، رئیس شورای اروپایی هم بر لزوم حفظ انسجام اروپایی تاکید کرده و با نگاهی به نشست اخیر اتحادیه اروپا با موضوع مهاجرت گفت: در دوران بحران مهاجرت، شهروندان اروپایی از سیاستمداران خود  انتظار تامین امنیت را دارند. همان گونه که دیدارهای ما در روزهای گذشته نشان داده است ما همه به سختی در این راستا کار می کنیم که اطمینان حاصل کنیم اتحادیه اروپا با ثبات و نه بی ثباتی و با امنیت و نه فقدان آن به مسیر خود ادامه می دهد و بخصوص ما باید در این تلاش ها با هم متحد باشیم.

سباستین کورس هم اعلام کرد که نشست اتحادیه اروپا- آفریقا احتمالا در نیمه دوم ریاست دوره ای اتریش بر اتحادیه اروپا و بین اکتبر و دسامبر برگزار می شود.

به گفته صدر اعظم اتریش تا آن زمان این مسئله مهم است که کشورهای اروپایی از مناسبات خود با کشورهای آفریقایی استفاه کنند تا راه حل هایی را در مسئله پناهندگان اروپایی بیابند.