علاء الدین کریمی افزود: هم اکنون دیوار کشی و ساخت سوله این ندامتگاه به پایان رسیده است.

مدیرکل زندان های زنجان تصریح کرد: انتقال زندان مرکزی زنجان و اتمام پروژه سلطانیه به میزان اعتبار تخصیص یافته از سوی متولیان امر بستگی دارد.

کریمی گفت: زمین زندان مرکزی زنجان جانمایی شده اما هنوز به دلیل تخصیص ندادن اعتبارات، اقدامی برای ساخت و ساز انجام نشده است.

وی با بیان اینکه جداسازی زندانیان با جرایم مختلف از اولویت های این اداره است، افزود: مجرمان نظامی، بار اولی، مواد مخدر و سایر جرایم مهم در بندهای جداگانه ای نگهداری می شوند.

مدیرکل زندان های زنجان اظهار داشت: هم اکنون زندانیان در معرض آسیب دوباره اعتیاد، زیر نظر پزشک متادون درمانی می شوند، که حدود ۵۰۰ مددجو می باشند.

کریمی با انتقاد از گسترش برخی شایعات در بین مردم راجع به فروش آزادانه مواد مخدر در زندان و اخبار شبیه به این، گفت: با قاطعیت این شایعات را رد می کنیم و به خاطر بازرسی های شدید حین ورود به زندان و کنترل مطلوب داخل ندامتگاه، چیزی به نام فروش آشکار مواد مخدر در زندان نداریم.

مدیرکل زندان های زنجان با بیان اینکه در حال حاضر زندانی سیاسی در استان نداریم، افزود: همچنین وجود دستگاه ارتباطی گوشی همراه در داخل ندامتگاه های استان را تکذیب می کنیم و تا کنون گزارشی در این باره نداشته ایم.

 بر اساس آمار طی ۲ سال اخیر قتل، خودکشی و فرار از زندان در داخل ندامتگاه های استان اتفاق نیفتاده است.

۱۴۰ نفر از قضات سراسر استان، هر ۶ ماه یکبار از زندانیان بازدید می کنند، تا از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گیرند.

کمتر از سه درصد زندانیان زنجان را بانوان و بیش از ۹۷درصد از زندانیان را آقایان تشکیل داده اند، همچنین محکومان مواد مخدر و سرقت به ترتیب بیشترین تعداد زندانیان این استان را تشکیل می دهند.