تیم فرانسه ۴ بر ۳ آرژانتین را شکست دادو به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی صعود کرد. آمار این مسابقه پرگل نیز جالب توجه بود:

درصد مالکیت توپ:

آرژانتین ۵۱ درصد

فرانسه ۴۱ درصد

شوت در چارچوب:

آرژانتین ۴

فرانسه ۴

شوت خارج از چارچوب:

آرژانتین یک

فرانسه ۴

خطا:

آرژانتین ۱۵

فرانسه ۲۱

کارت زرد:

آرژانتین ۵

فرانسه ۳

آفساید:

آرژانتین یک

فرانسه صفر

کرنر:

آرژانتین ۴

فرانسه صفر

موقعیت گلزنی:

آرژانتین ۹

فرانسه ۹

تعداد پاس:

آرژانتین ۵۴۹

فرانسه ۳۵۳