محمد راستاد در مراسم روز جهانی دریانوردی با سلام به دریانوردان شهید به خصوص دریانوردان کشتی سانچی، اظهار کرد: شعار امسال سازمان بین المللی دریانوردی "سلامتی دریانوردان" است و به گونه‌ای با دریانوردان رفتار شود تا سلامت روحی آن تضمین شود. در سازمان بین المللی کار به طور جدی به این مسئله پرداخته می‌شود.

وی تصریح کرد: حتی با گونه‌ای با دریانوردان رفتار شود که احساس اذیت، تبعیض، تحکم یا زورگویی شود، در این راستا در سازمان بین المللی کار (ILO) تغییراتی در شرف تغییر و تصویب است که برای کشورها لازم‌الاجراست.

وی با بیان این‌که باید به گونه‌ای رفتار شود دریانوردان از نظر احساس رضایت سختی شغلی هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند، افزود: پرداخت به موقع حقوق و مزایا، تعیین شرایط برای الحاق به کشتی‌ها و... از جمله مواردی است که می‌تواند سلامت روحی دریانوردان را تضمین کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره این‌که انتظار داریم از کشتیرانی داخلی به مقولات دریانوردان توجه داشته باشند، اظهار کرد: امسال هفتادمین سال تاسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO است  به همین مناسبت از دبیرکل این سازمان دعوت کرده‌ایم تا اواسط شهریورماه به ایران سفر کند.

راستاد با تاکید بر این‌که این فرصتی برای معرفی فرصت‌های حمل و نقل دریایی ایران به دنیاست، گفت:  هفته گذشته برای اولین بار میزبان روز جهانی هیدروگرافی بودیم که با حضور یکی از مدیران خارجی توانسته‌ایم این مراسم را برگزار کنیم.

وی با اشاره به بحث دریانوردان، افزود: در سوانح دریایی بخش زیادی به خطای انسانی مرتبط می‌شود که ضرورت توجه به دریانوردان را گوشزد می‌کند.