آناتولی گزارش داد، بنعلی ایلدریم نخست‌وزیر ترکیه امروز شنبه در سخنانی در استانبول اعلام کرد: فکر می کنم اواخر هفته آینده کابینه دولت جدیدی که ترکیه را به سال ۲۰۲۳ می رساند، اعلام خواهد شد.

نخست وزیر ترکیه همچنین گفت: بعد از اعلام تصمیم انتخابات نهادهای ارزیابی آن را به موضوع روز خود تبدیل کرده و در خصوص ترکیه تصمیماتی می گیرند.

وی ادامه داد: قصد نادیده گرفتن موفقیت های کشور را ندارم؛ اما باید گفت جایگاه فعلی ترکیه متناسب با منابع طبیعی، نیروی انسانی، امکانات موجود و موقعیت ژئوپلیتیک کشور نیست.