اردشیر دریکوندی با اشاره به اظهارات معاون سیاسی، امنیتی استانداری درخصوص نامگذاری خیابان به اسم دو فوتبالیست ملی‌پوش خرم‌آبادی، اظهار کرد: موضوع نامگذاری خیابان باید در کمیسیون فرهنگی شورا مطرح و سپس به تایید شورای شهر برسد.

وی افزود: بعد از این دو مرحله باید به شورای نامگذاری برود و در آنجا تایید یا رد می‌شود. به هر حال این موضوع مطرح شده و باید به دنبال اجرای آن باشیم.