مهاجم ایرانی شارلروا در تمرینات روز گذشته احساس ناراحتی کرد و مصدومیتی پیدا کرد و امروز به تمرینات این تیم نیامد. کاوه رضایی فصل گذشته عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت و مهاجم اول تیمش بود.