با توجه به شکایت تعدادی از بازیکنان و خانواده ها از مدیریت و کادر باشگاه فوتبال راه آهن مبنی بر اخذ وجوه نامتعارف و سو استفاده از موقعیت شغلی و نظر به اینکه این نوع رفتار نقض آشکار و مسلم قوانین و مقررات قانونی و اخلاقی محسوب شده که به اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد می نماید ، لذا اعلام می دارد دستور موقت مبنی بر تعلیق کلیه فعالیت های رسمی آقایان حسین رشیدی ( مدیر عامل باشگاه راه آهن ) ، مهدی حسن پور ( سرپرست فعلی باشگاه ) و آرش کیانیان ( سرپرست سابق ) در کلیه بخش های فوتبال رسمی ج.ا.ا از یوم جاری به مدت یک ماه صادر و اعلام گردیده است .

لذا از کلیه خانواده هایی که از نامبردگان شکایتی دارند درخواست می گردد در اسرع وقت به کمیته اخلاق واقع در مرکز ملی فوتبال کشور ، بعد از درب اصلی استادیوم آزادی ، بالاتر از هتل المپیک مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۴۷۳۸۴۰۲ جهت تعیین وقت حضور ، تماس حاصل نمایند .