سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با دستیارانش در تیم ملی خداحافظی کرد!

شنیده ها حاکسیت ، کارلوس کی‌روش دیشب با برخی از دستیارانش خداحافظی کرده و آماده استعفا از تیم ملی فوتبال ایران است!

هنوز فدراسیون فوتبال واکنشی به این موضوع نداشته است.