«ریک پری» وزیر انرژی آمریکا بازگشت تحریم‌های ایران را موجب ایجاد شوک بر بازارهای نفتی خواند و به همین دلیل از سایر کشورها خواست تولید نفت‌شان را افزایش دهند. 

 

پری گفت: بازار دچار شوک خواهد شد. ما این را فرصتی برای اعضای اوپک می‌دانیم که این شکاف را پر کنند. 

 

وی برای کوتاه مدت افزایش قیمت نفت را پیش‌بینی کرد و گفت: تحریم‌های ایران و دیگر فاکتورها عامل این افزایش قیمت خواهد بود؛ اما فکر می‌کنم با توجه به اینکه قرار است عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد، بازار هرچه جلو برویم، آرام و آرام تر خواهد شد.

 

«پری» همچنین گفت: من از این بابت که تولیدکنندگان نفت خام جهان تقاضا را پوشش خواهند داد، اطمینان دارم.  اعضای اوپک خلاء توزیع را پر کنند.

 

وی همچنین نیاز به توزیع ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را در صورت افزایش قیمت‌ها غیرمحتمل خواند و گفت: از نظر من این ذخایر برای مواقع اضطراری و فجایع طبیعی در نظر گرفته شده است. در نتیجه اینجا مورد نیاز نیست و فکر می‌کنم رییس‌جمهور هم همین نظر را دارد.