هیل گزارش داد، باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا گفت: منتظر یک پیام واضح و کامل نباشید. از سیاستمداران انتظار نداشته باشید که بسیار شاعرانه رفتار کنند. به دموکرات‌ها حق می‌دهم که درباره کشور و رئیس جمهور کنونی آن احساس نگرانی کنند.

اوباما هرگز در انظار عمومی اشاره‌ای به ترامپ نداشته اما درباره ریاست جمهوری وی صحبت کرده است.

وی گفت: ترس، قدرتمند است. اینکه به مردم بگویید کسی هست که می‌خواهد شما را نجات دهد، برای شما شغلی یافته، برای شما کاری کند یا شما، جامعه‌تان یا مسیر زندگی شما را تغییر دهد، یک داستان قدیمی است و این به صورت قدرتمندی در تمامی جوامع در سراسر جهان نشان داده می‌شود. این یک اقدام عمدی و سیستماتیک است که بخشی از ذهن ما همواره ترس را با خود دارد.

رئیس جمهوری سابق آمریکا همچنین ادامه داد، اکثریت مردم آمریکا به دنبال داستان‌های قدرتمند و امیدوار کننده هستند به جای آنکه ببینند کشور در حال انزوا است. آنها نمی‌خواهند شاهد این باشند که در جهان همه از هم خشمگین هستند. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان داستان‌های متفاوتی می‌گویند و تضادی بنیادین در نحوه دیدگاه ما به جهان وجود دارد.