الرایه قطر گزارش داد، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در مصاحبه با شبکه بین اسپورت قطر اعلام کرد که AFC  متعهد به حمایت همه جانبه از شبکه بین اسپورت مقابل سرقت‌های پخش است.

در ادامه رئیس AFC  تاکید کرد که برای بررسی سرقت های پخش از شبکه بین اسپورت در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) کاملا هماهنگ است و در حال بررسی است و اقدامات لازم برای جلوگیری از این سرقت را انجام خواهد داد.

به گزارش فارس، سعودی ها با توجه به اینکه با قطر قطع رابطه کردند و شبکه بین اسپورت قطر نیز صاحب پخش مسابقات جام جهانی است، دست به راهکاری زدند تا مسابقات جام جهانی را پخش کنند. آنها با راه اندازی شبکه ای دست به سرقت زدند. این اقدام سعودی ها از سوی رسانه های مختلف دنیا محکوم شد و حتی یوفا و کاف نیز این اقدام سعودی ها را محکوم کرد.