سامان قدوس در جام جهانی فرصت زیادی برای بازی به دست نیاورد. او روی هم رفته نتوانست ۴۵ دقیقه برای تیم ملی بازی کند. کی روش تنها در بازی پرتغال بود که از دقیقه ۷۰ به او میدان داد، در دیگر بازی‌ها فرصتش بسیار کوتاه بود. شنیده می شود کی روش به سامان قول داده این بازیکن در جام ملت های امارات شانس بیشتری برای بازی خواهد داشت. قدوس کمی از مسئله نیمکت نشینی اش ناراحت بود که سرمربی تیم ملی به او گفت شرایط بازی ها آنطور که باب میلش بود پیش نرفت و به همین دلیل کمتر از حضورش در ترکیب استفاده کرد.