در این دیدار ترامپ گفت: رونالدو بهترین بازیکن دنیاست، به نظرت اگرنامزد رئیس جمهوری شود و با تو رقابت کند، کدام یک پیروز می‌شوید؟ و البته خود ترامپ در ادامه گفت مطمئن باش رونالدو پیروز نخواهد شد خیالت راحت. ربلو ده سوزا نیز پاسخ داد: آقای ترامپ بدان که پرتغال از این لحاظ‌ها شبیه امریکا نیست و متفاوت است.