کریمی قدوسی با اشاره به برنامه برخی کشورها برای برهم زدن قیمت ارز و سکه، اظهار داشت: هم‌اینک گروهی از عربستان در سلیمانیه عراق مستقر و هر دلاری که از ایران خارج شود را ۴۰۰ تومان بیشتر از قیمت خرید آن در تهران می‌خرند و سکه را نیز با همین برنامه دارند عمل می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن در اروپا، گفت: در فرانسه اگر کسی خانه‌ای خرید باید تا ۳۰ سال از آن استفاده کند و بنشیند و اگر قبل از ۳۰ سال بخواهد آن را بفروشد، باید تا ۵۰ یا ۷۰ درصد مالیات بدهد لذا می‌بینید بازار مسکن در اروپا همیشه آرام است. در حالی که در ایران به دلیل نبود قانون این بازار مورد سوءاستفاده دلالان مسکن و سودجویان قرار می‌گیرد مالیاتی هم در کار نیست.