به گزارش خبرگزاری رویترز؛دونالد ترامپ که در مراسم ششمین ماه پس از اجرای قانون اصلاح مالیات بر درآمد در آمریکا سخن می گفت، افزود: روزنامه نگاران همچون همه مردم آمریکا در حین انجام کارشان نباید هیچ گونه ترسی از حمله ی خشونت آمیز داشته باشند. با هیچ بیانی نمی توانیم غم و اندوه خود را به خانواده های قربانیان ابراز داریم. رویدادی بسیار بسیار هولناک اتفاق افتاد. ما متعهد می شویم هر حمایتی از دست مان بر می آید، دریغ نکنیم. درد و رنج بسیار بزرگی اتفاق افتاده است.