وزیر انرژی ترکیه با بیان این مطلب افزود: واردات نفت گاز از ایران را ادامه خواهیم داد چرا که تحریم نفت ایران برای آمریکاست نه برای ترکیه.

وی افزود: ما فقط ازتحریم‌های سازمان ملل وشورای امنیت پیروی می‌کنیم.