صندوق بین المللی پول امروز جمعه اعلام کرد توافق اخیر یونان و اتحادیه اروپا - مهمترین وام دهنده بین المللی به یونان- در مورد تخفیف بدهی های این کشور، توانایی بازپرداخت بدهی های یونان را تنها در میان مدت بهبود می بخشد.

صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد: « توافق تخفیف بدهی های یونان که اخیرا بین این کشور و شرکای اروپایی اش حاصل شد، به طور قابل توجهی قابلیت بازپرداخت بدهی های یونان را در میان مدت بهبود می بخشد، اما چشم انداز آن در بلندمدت نامشخص است.»

توافقی که هفته گذشته امضا شد، به یونان اجازه می دهد، ۲۰ اوت از قیمومیت طلبکارانش خارج شود. این توافق کاهش بدهی های یونان (۱۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی، بالاترین سطح در اروپا) را از طریق تمدید دوره بازپرداخت شامل می شود تا به این کشور کمک شود اعتبار خود را در بازارهای بین المللی بازیابد.

صندوق بین المللی پول به خصوص در مورد توانایی این کشور به پایبندی به تعهداتش در ارتباط با مازادهای بودجه تا سال ۲۰۶۰ که براساس این توافق ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۰ و ۲/۲ درصد بین سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۶۰ تعیین شده است، ابراز تردید کرد.