عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه فرد ۳۱ ساله معادل ۵۳ میلیارد تومان سکه خریداری کرده است، اظهار داشت:

 در حراج سکه ۵۰ نفر ۳۸۰ هزار سکه خریداری کردند و یک نفر به تنها ۲۸ هزار سکه خریده است که تمام این خرید و فروش ها ثبت شده و فرم پر کرده اند.

زمانی که سکه فروخته می شد سقفی برای آن در نظر گرفته نشد؛ اما جای تعجب دارد که اکنون به تعداد خریدهای نجومی واکنش نشان داده می شود.

در شرایطی که میزان خرید سکه اشکال و ایرادی نداشت نباید بعد از آن به افراد خریدار ایراد گرفت، دولت برای در نظر نگرفتن سقف فروش ایده ای داشت و می گفت اگر سقف تعیین کند عده ای برای حضور در صف خرید سکه استخدام می شدند.

تعدادی از نمایندگان برای جلوگیری از رانت و التهاب در بازار سکه به دنبال تعیین سقف فروش سکه هستند این ایده می تواند بازار را تا حدودی مدیریت کند؛ اما نمی توان به استناد آن به فروش های قبل ورود کرد.

به دولت پیشنهاد داده بودیم که به جای پرداخت حقوق کارمندان به ریال معادل آن سکه پرداخت کند با این کار سکه در سراسر کشور توزیع می شد و قیمت ها افزایش پیدا نمی کرد. دولت چنین پیشنهادی را نپذیرفت در حالی که این کار در دوران قبل از انقلاب نیز صورت می گرفت و به دنبال آن آرامش در بازار سکه ایجاد می شد