شبکه سومریه نیوز گزارش داد، حکم اعدام ۱۲ تَن از عناصر تکفیری در عراق اجراء شد.

بر اساس این گزارش، این اقدام پس از دستور اخیر حیدر العبادی نخست وزیر عراق انجام گرفت. 

این در حالی است که «حیدر العبادی» دستور اجرایی کردن حکم اعدام تروریست ها را صادر کرده بود.

العبادی دستور داده بود تا احکام اعدام آن دسته از تروریست هایی که حکمشان به قطعیت رسیده هرچه سریعتر اجرا شود.