این زندانیان که به مناسبت عید سعید فطر مشمول عفو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شده بودند، به اتهام سرقت یا حمل مواد مخدر در زندان به سر می بردند.

یکی از این زندانیان به حبس ابد و مابقی به زندان از ۳ تا ۸ سال محکوم شده بودند.

این گزارش می افزاید:همزمان سه تن ازصیادان ایرانی که به صورت سهوی به آبهای قطر وارد شده بودند پس ازاثبات بیگناهی، آزاد شدند.

در زمان حاضر حدود ۵۲ تبعه ایران در قطر زندانی هستند که جرم اکثر آنها حمل مواد مخدر است. ۱۰ تن از این زندانیان حکم سنگین حبس ابد دارند.