«سرگئی ریابکوف» مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه امروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در اوضاع کنونی پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته ای ایران تاکید شرکت کنندگان در برجام بر حفظ این توافق به رغم اقدام های آمریکا است.

ریابکوف با یادآوری اینکه ایران برگزاری نشست کمیسیون برجام در سطح وزیران را پیشنهاد کرده است، ادامه داد: کشورهایی که در برجام مانده اند، تا آنجا که اطلاع دارم برگزاری چنین نشستی را ضروری می دانند و به نظر ما در نتیجه این دیدار باید سند سیاسی محکم در حمایت از برجام به دست آید. 

مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه یادآور شد: طرف ایرانی در تماس با اتحادیه اروپا، گروه ترویکای اروپا (شامل فرانسه، آلمان و انگلیس) و کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای هماهنگی در مورد بسته جبران زیان های اقتصادی تلاش می کند. 

وی ادامه داد: به عبارت دیگر تدابیر برای دفاع از بخش تجاری تنظیم می شود و همه ما امیدواریم همکاری های قانونی با ایران در شرایط احیای تحریم های آمریکا تداوم یابد. 

ریابکوف توضیح داد: این مساله می تواند در نشست وزیران برجام مطرح و طرف روسی در گفت وگوهای دوجانبه با اعضای گروه ترویکای اروپا (شامل فرانسه، آلمان و انگلیس) تلاش می کند این کشورها در اقدام های اقتصادی جبرانی برای ایران مشارکت کنند. 

به گفته وی، در این عرصه برنامه ای را در دست داریم که در آینده با طرف ایرانی آن را توسعه می دهیم.

ریابکوف ادامه داد: در شرایط کنونی اهمیت فراوان دارد که تاکید کنیم برجام معتبر و بکار گرفته می شود و برای همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرای طرح ها درچارچوب این توافق بین المللی در ایران ازجمله سایت فردو و مرکز اراک اهمیت فراوان دارد. 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز ۱۸ اردیبهشت ماه به بهانه عدم پایبندی ایران به برجام و ادعای حمایت تهران از تروریسم، کشورش را از توافق هسته ای ایران با ۱+۵ خارج کرد و یادآور شد که تحریم ها را باز خواهد گرداند.

روسیه، چین و دیگر اعضای گروه ۱+۵ با انتقاد شدید از آمریکا اعلام کردند که به توافق هسته ای پایبند می مانند. ایران مهلت زمانی به اروپا داده تا با حمایت از برجام این توافق را زنده نگه دارد.