پروانه سلحشوری درباره جمع‌آوری امضا و مطرح کردن استیضاخ وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی گفت:  نامه‌ای در خصوص استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان امضا شده بود اما برخی از همکاران امضای خود را پس گرفتند و حتی به من هم اصرار کردند که امضایم را پس بگیرم که پس نگرفتم.

وی گفت: این سومین بار است که بحث استیضاح وزیر کشور مطرح می‌شود، اما هیچ‌کدام به صحن نمی‌رسد.

سلحشوری در ادامه افزود: نمایندگانی که امضا جمع می‌کنند و یا سوالی را از وزرا می‌پرسند، اما بعد آن را پس می‌گیرند مجلس را بی‌اعتبار می‌کنند.