سردار حمید هداوند در حاشیه حضور در بازار تهران درباره اقدامات انجام شده از سوی پلیس در بازار تهران اظهارکرد: ماموران پلیس به منظور استقرار نظم و امنیت در بازار تهران در این محل حاضر شده و اجازه نخواهند داد تا عده ای قلیل آرامش بازاریان و شهروندان را به خطر بیندازند.

وی با بیان اینکه پلیس خادم مردم است، گفت: ما اجازه نخواهیم داد که فردی کوچکترین خلل در آرامش و امنیت مردم و کسبه بازار ایجاد کند و معدود افرادی هم که به دنبال ایجاد آشوب های خیابانی هستند باید بدانند که موفق به رسیدن به اهداف خود نخواهند شد.

هداوند با بیان اینکه این افراد به طور حتم از صنف بازاریان جدا هستند، گفت: امروز بازار بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد و تلاش پلیس نیز این است تا این امنیت و آرامش را در این فضا تامین کند. این وظیفه ماست که بازار را برای صنف بازاریان و شهروندان امن کنیم.

به گفته جانشین رییس پلیس پایتخت، با اقدامات انجام شده از سوی پلیس و استقرار ماموران، امروز آرامش به بازار برگرداننده شد و پلیس نیز تا هر زمانی که لازم باشد به حضور و نظارت خود در این فضا ادامه خواهد داد.

به گزارش ایسنا، در حاشیه حضور سردار هداوند در بازار تهران برخی از بازاریان از اقدامات و حضور پلیس قدردانی کرده و خواستار تداوم حضور پلیس در بازار به منظور جلوگیری از اقدامات افراد سودجو شدند.