نیکی هیلی در سفر سه روزه خود به هند که با هدف ارتقای روابط میان آمریکا و این کشور آسیایی صورت گرفته با مقامات ارشد دولت هند و سازمان‌های مردم نهاد و رهبران دینی دیدار کرد.

هیلی که خود دارای اصالت هندی است در دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند به وی گوشزد کرده که قطع وابستگی دهلی نو به نفت ایران مهم است.

مقام‌های دولت هند اخیرا گفته‌اند که دهلی نو قصد دارد برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، برخی پول‌های نفتی ایران را به روپیه پرداخت کند.

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند

تصاویر : گشت و گذار نیکی هیلی در هند